Kataloger

Dekora katalog 16:

dekora kat16 webben

Dekora Keramik Plus:

katalog Keramik Plus Dekora

Dekora Mosaik:

Mosaik

Dekora Projekt:

 

dekora katalog projekt

 

Vad är keramik?

 

Byggkeramik är keramiska plattor, kakelplattor, klinkerplattor och mosaik. De används på 

 golv och väggar och deras egenskaper innebär att de uppfyller en mängd olika krav. De 

 

 

tekniska kvaliteterna gör att keramiken sedan länge varit det självskrivna valet på väggar och 

 

framför allt på golv i utrymmen där verksamhet av skilda slag ställer funktionella krav på 

 

motståndsförmåga mot mekaniska och kemiska påverkningar.

 

Exemplen är många; industrilokaler, brandstationer, storkök, badanläggningar, köpcenter, 

 

mängder av offentliga och andra lokaler. Här har valet av keramik ofta skett med 

 

utgångspunkt från krav som huvudsakligen är praktiska och tekniska - krav på böj hållfasthet, 

 

slaghållfasthet, kemikalieresistens, rengörbarhet, hygien, halksäkerhet, färgbeständighet etc. 

 

Men keramiken har nog framför allt valts för att den är ett material där flera eller alla dessa 

 

och andra egenskaper kombineras.

 

Så gott som obegränsat utseendemässiga krav

 

Mycket ofta har säkert också utseendemässiga krav varit avgörande för materialvalet. Här är 

 

urvalet så gott som obegränsat när det gäller format, färg och ytstruktur.

 

Keramik är för evigt

 

Under de senast decennierna har byggkeramiken genomgått en utveckling som är enastående 

 

bland byggmaterial. Nya tillverkningsmetoder, råvaror och ny design gör att kakel och klinker 

 

idag finns i nya kvaliteter med exceptionella egenskaper och i ny utformning. Egenskaper 

 

som gjort att keramik idag väljs inom områden där andra material länge dominerat. Den 

 

kraftigt ökande användningen gör att tillverkningen i de stora keramikländerna ökat och 

 

sker rationellt och ekonomiskt, vilket bidrar till att kostnaden för de keramiska plattorna kan 

 

hållas på en måttlig nivå. Om man ser till totalkostnad för material, montering och underhåll/

 

skötsel över ett längre tidsperspektiv kan få, om ens något material mäta sig med keramiken. 

 

Keramikens livslängd överstiger våra byggnaders livslängd med bred marginal. Det finns 

 

exempel på många hundra år gamla och välbehållna ytor av keramik runt om i världen.

 

Kärt barn har många namn

 

Keramiska plattor finns under en rad benämningar, namn och beteckningar som 

 

härrör från tillverkningsmetod, råvaror och egenskaper. Handelsnamnen ger inte alltid 

 

entydig information om vilken grupp den aktuella plattan tillhör och därmed vilka 

 

användningsområden den passar för.