Kataloger

Dekora katalog 16:

dekora kat16 webben

Dekora Keramik Plus:

katalog Keramik Plus Dekora

Dekora Mosaik:

Mosaik

Dekora Projekt:

 

dekora katalog projekt

 

Fogar, här nedan lite information:

 

Rakhet:

Fogar ska på en sträcka om maximalt fem meter för ögat uppfattas som raka.

Bredd:

Rekommenderad fogbredd om inget annat anges:

• 5-9 mm för våtpressade klinkerplattor

• 3-6 mm för torrpressade klinkerplattor

• 2-3 mm för kakelplattor

• 1,5-2 mm för kantslipade (rektifierade) plattor

 

Fogarna ska för ögat uppfattas ha väsentligen samma bredd över hela den keramiska beklädnaden/beläggningen.

Fogning ska utföras så att fogen ansluter till plattans kant i nivå med plattans överyta, för platta med rätvinklig kant. För platta med rundad kant ska fogen ansluta i nivå med rundningens nedre del, figur. Fogen kan ha en något skålad form.

Mjukfog, silikon:

Mjukfog ska vara rak och ha jämn bredd över hela längden. Mjukfog kan breda ut något över plattans kant, speciellt i innerhörn. 

Rekommenderad fogbredd är ca 5 mm eller samma som fogbredd i plattsättningens övriga ytor. Angivelsen om fogbredd gäller inte vid bruksläggning

eller för dilatationsfog, då fogbredden avgörs av konstruktiva krav och kan vara avsevärt bredare.

Fogens yta:

Fogen ska vara fri från främmande material och partiklar. Påtagligt synliga hål och luftfickor ska inte förekomma.

Orsaker till färgskiftningar i cementbaserade fogmassor:

Fogmassans färg påverkas av åtskilliga faktorer, varav en del gör den ljusare och andra gör den mörkare, dessa faktorer kan till viss del styras. Viktiga inverkande faktorer är 

bl.a.: cement och pigmentfabrikat, vattencement tal, bearbetning och fuktvillkoren under härdningen, vilka också styr graden av kalkutfällningar.

Vissa kulörer är mer känsliga än andra vilket kan visa sig efterhand som fogmassan utsätts för vattenpåverkan, då kan fogmassans finmaterial visa sig betydelsefull.

 

Snabbguide gällande färgpåverkan:

Härdningstemperatur < +20°C =Ljusare fogfärg

Härdningsfuktighet 100% och < 70% =Ljusare fogfärg

Härdningsfuktighet mellan 80-90% =Mörkare fogfärg

För mycket blandningsvatten =Ljusare fogfärg

För lite blandningsvatten =Mörkare fogfärg

Lång uttorkningstid = Ljusare fogfärg

Kort uttorkningstid = Mörkare fogfärg

Ej tillräcklig blandnings tid = Mörkare fogfärg

För mycket tvätt vatten = Ljusare fogfärg

För litet tvätt vatten = Mörkare fogfärg

En nypålagd fogmassa är stundom mörkare till följd av en ofullständig hydratisering, vilken i sin tur kan bero på kyla eller hög luftfuktighet från t ex: ett öppet fönster i utrymmet. Då hydratiseringen fortgår blir ytan ofta ljusare p.g.a. kalkutfällningar. Det kan även medföra att fogen blir flammig.

Många typer av flammighet kan uppträda, just flammighet p.g.a. kalkutfällningar är en djupgående flammighet, vars orsaker är föga kända. Kalkutfällningar beror väsentligen på att kalciumhydroxid i vattenfilmer på ofullständigt hydratiserad fogmassa reagerar med luftens koldioxid så att svårlösligt kalciumkarbonat bildas på film ytan. Under vissa uttorkningsförhållanden binds karbonatet som ett vitt pulver vid fogmassans yta.

 

Typ av färgvariation Orsaker:

Omväxlande ljusa/mörka partier i fogmassans yta

Färgvariationernas utseende växlar från små fläckar till mörka eller ljusa partier

Fogmassan:

Ojämn tillblandning

Vatten separation

Ballast separation

Underlaget:

Solbelysta delar av kakelvägg/golv

Ojämn vatten absorption i plattmaterialet

Ojämn vatten absorption i underlaget

Bearbetning:

Varierande mängd vatten vid tvättning

Varierande tid för tvättning av olika ytor

Bearbetning i kyla (Öppet fönster)

Bearbetning i värme (Öppet fönster)

 

Härdningen:

Varierande temperatur

Varierande fuktförhållanden

 

Kalkutfällningar Fritt vatten på nylagd fogmassa

Vita utfällningar av 

kalciumkarbonat som är svårlösligt i vatten

Härdning i torr luft

Härdning vid låg temperatur

Störning av den tidiga hydrationen i fogmassan av t.ex.: 

kyla eller ojämn sugförmåga i platt materialetBrist på koldioxid under härdningen