Kataloger

Dekora katalog 16:

dekora kat16 webben

Dekora Keramik Plus:

katalog Keramik Plus Dekora

Dekora Mosaik:

Mosaik

Dekora Projekt:

 

dekora katalog projekt

 

Kvalitetspolicy

Våra kunder ska få ett korrekt och professionellt bemötande vare sig de är privatkunder eller företagskunder. 

• Vi ska leverera felfria produkter och godkända systemlösningar

• Vår leveransservice ska vara mycket hög och vi ska hålla vad som är överenskommet.

• Vi ska saluföra byggkeramik som är producerad, testad och odkänd  enligt                                            Svensk standard panorm, SO 10545.

• Vi ska leverera våtrumskonstruktioner som är godkända enligt gällande branschregler (PER).

• Vi ska utbilda vår personal kontinuerligt inom produktkännedom och tekniska lösningar.

• Varje anställd ska känna till och förstå vår kvalitetspolicy.

Miljöpolicy

Det keramiska material Ceramics importerar och marknadsför ska bestå av naturliga råvaror, ge minimal miljöpåverkan vid användning samt vara möjligt att återanvända fullständigt eller återvinna.

• Alla produkter vi saluför ska ge minimala bieffekter på såväl den inre som yttre miljön, från råvara och produktion till användning och återvinning.

• Vi ska samarbeta med leverantörer som har en klar och tydlig miljöpolicy. 

• Varje anställd ska visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö i det dagliga arbetet.