Skriv ut

Personal  

Namn 

 Position

 Telefon

 Mobil

Bernt Johansson Ägare/Platt o mattsättare    0705 547993
Caroline Engfors Ägare/Butik o ekonomi 0340 675500  0730 263611
Chatarina Rudmo Butikssäljare, inköp 0340 675500  

Ingrid Moberg

Christian Walka

Butiksäljare, inköp

Plattsättare

0340 675500

0340 675500